Σημείωση

yayoi Kusama Artwork

Tο tricolore αγαπά την τέχνη και ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η κριτική, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι απόψεις που διατυπώνονται στο περιοδικό αφορούν αποκλειστικά και μόνο το τμήμα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας των δημιουργών. Οι φωτογραφίες των έργων που συνοδεύουν τα κείμενα έχουν την έννοια της απλής παραπομπής (citation*) και παρατίθενται για να αναδείξουν την συνεισφορά τους στα πολιτιστικά δρώμενα και να διευκολύνουν την κατανόηση των άρθρων.
Μέσα στον ιστοχώρο του περιοδικού θα βρείτε μια συλλογή αντιπροσωπευτικών έργων, σύγχρονων κατά κύριο λόγο, δημιουργών. Η παρουσίαση των έργων αυτών στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και την ανάδειξη της πολιτιστικής παρουσίας των δημιουργών.
Ακόμα, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων που παραθέτουμε.
Πριν την δημοσίευση των άρθρων προηγείται ενδελεχής έρευνα. Αξιολογείται η αξιοπιστία και η αμεροληψία των πηγών τεκμηρίωσης και γίνεται διασταύρωση των στοιχείων. Εντούτοις δεν μπορεί να αποκλειστεί παντελώς η πιθανότητα να παρεισφρήσουν κάποιες, ελάχιστες ελπίζουμε, ανακρίβειες. Στην περίπτωση που εντοπίσετε κάτι θα σας ήμαστε υπόχρεοι, αν μπείτε στον κόπο να μας ενημερώσετε, προκείμενου είτε να διορθώσουμε είτε να συμπληρώσουμε ο,τι χρειάζεται.

____________________________________________________

*συνθήκη της Βέρνης, άρθρο 10, πργ 1: «Certain Free Uses of Works: 1. Quotations; 2. Illustrations for teaching; 3. Indication of source and author (1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.»