Έκθεση εικαστικών δημιουργών

 

Θα παρουσιάσουμε μια επιλογή από σημαντικούς εικαστικούς δημιουργούς. Από τον κάθε ένα έχουμε επιλέξει ένα μικρο αριθμό αντιπροσωπευτικών έργων.
Πρόκειται για καλλιτέχνες που συνέβαλλαν ουσιαστικά στην διαμόρφωση των σημερινών αισθητικών κριτηρίων.
Από την συλλογή θα αντιληφθείτε ότι τελικά θα απουσιάζουν κάποιοι που θεωρούνται ως πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο τους μας αφήνουν εντελώς αδιάφορους. Κάποιες από αυτές τις, ας το πούμε, ελλείψεις θα τις καλύψουμε σε δεύτερο χρόνο με την προσθήκη και άλλων δημιουργών.
Ένα άλλο στοιχείο που ενδέχεται να προκαλέσει εντύπωση είναι ότι οι καλλιτέχνες κατά τυχαία αλφαβητική σειρά μέσα σε ένα ενοποιημένο ωστόσο σύνολο, χωρίς κατηγορίες, υποκατηγορίες και ομαδοποιήσεις. Χωρίς ταξινόμηση ανάλογα με το είδος, την κατηγορία, το στυλ, τη σχολή, την τεχνοτροπία ή έστω τον τομέα δραστηριότητας του κάθε ενός εξ αυτών. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή. Η ταξινόμηση κατά κατηγορία, σχολή, ρεύμα και ούτω καθεξής είναι πολύ χρήσιμη για την αρχειοθέτηση των έργων των καλλιτεχνών. Εδώ όμως δεν κάνουμε εργασία αρχειοθέτησης.
Παρουσιάζουμε ζωντανή τέχνη!..
Σε μία δεύτερη φάση όταν θα μαζευτεί αρκετό υλικό, τότε θα αρχειοθετήσουμε το υλικό θέλοντας και μη για πρακτικούς λόγους. Μέχρι τότε θα το ευχαριστηθούμε παρουσιάζοντας καλλιτέχνες χύμα, όπως άλλωστε μας αρέσει.

TRIOLORE Art Point Rights and Logo
TRICOLORE Art Point Rights